• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ufa

ufabet

ปูนปั้น

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

บาคาร่า168

PG SLOT

สล็อต

pgslot

PG SLOT

PG SLOT

pg slot

PG SLOTเว็บตรง

PG SLOT เว็บตรง

pg slot

บาคาร่า

PG SLOT

pg slot

PG SLOT

บาคาร่า168

PG SLOT

สล็อต

บาคาร่า168

PG SLOT

สล็อตเว็บตรง

pg slot

สล็อตเว็บตรง

เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด

สล็อต pg เว็บตรง แตกหนัก

Logical Thinking to Success

Started by Ailie662, January 17, 2024, 02:36:33 AM

Previous topic - Next topic

Ailie662

  Logical Thinking to Success (การคิดเชิงตรรกะเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงาน)หลักการและเหตุผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งในระดับใดก็ตาม ขอบเขตความรับผิดชอบของงานจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ การคิด และการลงมือทำ บุคลากรจำนวนมากมักจะมีจุดอ่อนในเรื่องของการคิด ด้วยสาเหตุที่ตนเองไม่ได้ถูกฝึกฝนตั้งแต่อยู่ในระบบการศึกษา และ ระบบการทำงาน...ผลที่ตามมาก็คือ บุคลากรเหล่านั้น ขาดหลักและวิธีการคิดที่ถูกต้องจนทำให้ผลลัพธ์ของงาน หรือ สิ่งต่างๆ ที่ทำนั้น ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หลักสูตรการคิดเชิงตรรกะนี้ จึงถูกออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการพัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่อง จนสามารถนำความคิดนั้นมาต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้เรียนรู้กระบวนการความคิดในองค์รวมที่จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดเชิงตรรกะ โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop และ เกมส์  เพื่อพัฒนาความคิดของตนเองและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาการทำงานให้ประสบความสำเร็จ วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการคิดเชิงตรรกะได้อย่างลึกซึ้ง2. เพื่อให้เข้าอบรมสามารถนำการคิดเชิงตรรกะไปต่อยอดเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จหัวข้อการบรรยายModule 1 การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
  1. ความหมายและความสำคัญของการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
  2. ประโยชน์ของการคิดเชิงตรรกะที่หลายคนไม่รู้ !!!
  3. ตัวอย่าง การคิดเชิงตรรกะ
  4. กระบวนการความคิดในองค์รวมที่ส่งผลต่อการคิดเชิงตรรกะ
  [list=1]
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • ความคิดเป็นระบบ
  • ความคิดวิเคราะห์
  • ความคิดอื่น ๆ
  [/list]
  5. การพัฒนากระบวนการความคิดเพื่อต่อยอดสู่การคิดเชิงตรรกะ6. กิจกรรม Workshop : พัฒนากระบวนการความคิด.....สู่การคิดเชิงตรรกะModule 2 การพัฒนาการคิดเชิงตรรกะ..สู่ความสำเร็จในการทำงาน7. การประยุกต์ใช้การคิดเชิงตรรกะเพื่อพิชิตความสำเร็จในการทำงาน
  [list=1]
  • การวางแผนการทำงาน
  • การจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน
  • การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
  • อื่น ๆ
  [/list]
  8. เครื่องมือพัฒนาการคิดเชิงตรรกะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  [list=1]
  • การใช้แผนภาพ
  • อื่น ๆ
  [/list]
  9. กิจกรรม Workshop : การคิดเชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ10.แนวทางการฝึกฝนการคิดเชิงตรรกะด้วยตัวเอง11. การปลูกฝั่งจิตสำนึกและสร้างนิสัยให้ตัวเองมีความคิดเชิงตรรกะ12. สรุป คำถาม และ คำตอบ
  Tags : อบรม, สัมมนา, Creative Thinking,การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์,การคิดเชิงตรรกะ,Logical Thinking,คิดเป็นเหตุเป็นผล