สนุกกับศิลปะได้ตลอดเวลาด้วยสีชอล์ก

  • 0 Replies
  • 29 Views
สีชอล์กหลากสี ไร้สารพิษสีชอล์ก Crayola ไร้สารพิษ 100% โดยผสมสีด้วยเทคนิคเฉพาะปลอดฝุ่นผงขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจ ส่วนของสีเป็นแท่งขนาดใหญ่จับถนัดมือ เหมาะสำหรับเด็กเล็กที่อยู่ในช่วงฝึกใช้มือและนิ้วในการจับ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ เหมาะสำหรับใช้ขีดเขียนบนกระดานดำ, กระดาษสี, ไดอารี่ เป็นต้น

สีชอล์กหลากสี ไร้สารพิษสีชอล์ก Crayola ไร้สารพิษ 100% โดยผสมสีด้วยเทคนิคเฉพาะปลอดฝุ่นผงขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจ ส่วนของสีเป็นแท่งขนาดใหญ่จับถนัดมือ เหมาะสำหรับเด็กเล็กที่อยู่ในช่วงฝึกใช้มือและนิ้วในการจับ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ เหมาะสำหรับใช้ขีดเขียนบนกระดานดำ, กระดาษสี, ไดอารี่ เป็นต้น