เครื่องยนต์สูบน้ำเครื่องสูบน้ำ

  • 1 Replies
  • 16 Views
 
เครื่องยนต์สูบน้ำ MARTON 6.5 แรงม้า ปั้ม 2เครื่องยนต์สูบน้ำจาก MARTON สูบถ่ายน้ำได้คล่องตัวด้วยเครื่องยนต์ขนาด 6.5 แรงม้า สูบน้ำได้จากความลึกสูงสุดถึง 7 เมตร จ่ายน้ำได้รวดเร็วในประมาณมากที่ 600 ลิตรต่อนาทีที่ระยะส่ง 32 เมตร สะดวกสบายต่อการใช้งานทั้งสูบน้ำออกจากบ่อ, ถ่ายน้ำจากบ่อหนึ่งไปยังอีกบ่อหนึ่ง หรือสูบระบายน้ำออกจากท่อเพื่อป้องกันน้ำขังในบริเวณนั้น เป็นต้น ใช้งานได้หลากหลายทั้งงานประปา และภาคการเกษตร


คุณสมบัติ


เครื่องสูบน้ำ 6.5 แรงม้า สูบน้ำจากบ่อได้ลึกที่สุดถึง 7 เมตรท่อส่งขนาด 2 นิ้ว สูบน้ำได้มากที่สุดถึง 600 ลิตรต่อนาทีที่ระยะส่ง 32 เมตรผ่านกระบวนการการผลิตมาตรฐานโรงงาน ใช้งานได้อย่างมั่นใจ
วิธีใช้งาน


สำหรับใช้สูบ หรือระบายน้ำจากบ่อเมื่อใช้งานเสร็จ ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย


คำแนะนำ


ศึกษาข้อมูลการใช้งานอย่างละเอียดควรติดตั้งในพื้นที่ที่ซ่อมบำรุง และดูแลรักษาสะดวก


ข้อควรระวัง


ห้ามดัดแปลง แก้ไข หรือใช้งานสินค้าผิดประเภทห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด หรือด่างทำความสะอาดห้ามใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานห้ามเก็บรักษาในที่ชื้น ร้อนจัด หรือใกล้เปลวไฟควรจัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก